O pískovci...

Pískovec je fascinující materiál, který inspiruje spoustu umělců, architektů, stavařů a v neposlední řadě také zkrášluje naše příbytky a zahrady. Má jemně zrnitou, žlutě okrovou barvu, nezaměnitelné charisma díky přítomnosti četných prostouplých žil a skvrn hnědé barvy způsobené kysličníkem železa a minerálů. Pískovec je vhodnou surovinou pro většinu ručně i strojově opracovávaných kamenických výrobků, ale zejména pro sochařské práce.


Od 4.11.2011 unikátních návštěv:  5.339